Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви уверим, че екипът на Алгос ООД приема здравето и сигурността изключително сериозно. Предприемаме това действие от лична и професионална отговорност каквато, вярваме, че носи всеки от нас. Работата ни ще продължи в дистанционен режим. Препоръчваме да ни изпращате заявки за обслужване и въпроси на : office@algos.bg Също така, можете да ни откриете в работно време и на следните телефони: Десислава – 0898 626 850; Живка – 0896 775 970; Васил – 0894 734 552; Александър – 0896 775 982; Виктория – 0898 740 916 . Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за доверието . Надяваме се с общи усилия и разбиране на сериозността на проблема да попречим на разрастването на епидемията.

Продукти

Разработваме качествени продукти в помощ на бизнеса

Счетоводство

АС2012 е решение за цялостна автоматизация на оперативната счетоводна отчетност на фирмата. Отговаря на маждународните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на Закона за счетоводство на България и неговите тълкователни нормативни документи.

Склад

Складова програма имаща за цел да обслужи процесите протичащи в складовите помещения. Приложението му е както в специализирани складови стопанства така и в различните типове складове в производствени предприятия, в складове на магазини и заведения и други.

Работна заплата и ЛС

Продуктите автоматизират процеса по изчисляване на месечните възнаграждения на персонала. Генерира справки, необходими за икономически анализи и за целите на управление, отпечатва служебни бележки, удостоверения, уведомления и други. Изготвя декларации , съгласно изискванията на НАП и НОИ.

ERP и CRM решения

EnterpriseOne® e съвременно ERP решение, което покрива всички изисквания и нужди, свързани с интегрираното и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси в една компания. Системата представлява едно цялостно бизнес решение.

Опознай бизнесa си в детайли

30 години правим удивителни продукти за да улесним Вашият ден

Ние вярваме, че софтуерът трябва да Ви помага да минимизирате рисковете и разходите и да подобрите възможностите си за развитие.Подходящото софтуерно решение за Вас е от съществено значение за да продължавате в правилната посока към желаният успех. За да постигнете целите си е важно да имате видимост над всички сфери и дейности, за да взимате правилните решения.Начинът по който Ви помагаме е като Ви осигуряваме необходимата информация и инструменти за извършване на ежедневни операции и анализи на управленско ниво, чрез добре проектирани, удобни за използване софтуерни решения.Нашите решения са доказали ефективност във фирми учреждения с разнороден тип дейност:финансови,бюджетни,търговски строителни,производствени и др.

  • Качество

    Не ни удовлетворява нещо по-малко от отлично качество, което ще ви осигури един по-приятен работен ден.Вярваме в простите решения, не сложните и Ви гарантираме работа без усилия.

  • Гъвкавост

    Помагаме Ви да се адаптирате към бързо променящата бизнес среда.Само с няколко настройки вече можете да работите, по начин който е нужен или желаете.

  • Поддръжка

    Ние вярваме в добрите отношения с клиентите, което ни позволява да направим ежедневните им задачи лесни и удовлетворяващи.

Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client

Съобщения

Изменения в ППЗДДС

Във връзка с промените в ППЗДДС за складиране на стоки до поискване има нова версия на ПП АС2012. Ако не прилагате този режим не е необходимо да променяте нищо в начина си на работа. Ако обаче попълвате необходимите регистри, можете вече да го правите през АС2012. За клиентите, които попълват регистрите изготвихме указание, което можете да заявите на нашия мейл адрес. Можете да се запознаете и с допълнителните разясненя на НАП: тук.

Промяна на банкова сметка

Уважаеми Партньори, С настоящето уведомително писмо Ви уведомяваме, че като следствие от вливането на „Банка Пиреос България“ АД в “Юробанк България” АД ще настъпи промяна в нашата банкова сметка. „АЛГОС“ ООД считано от 17.11.2019 г ще бъде със следната нова банкова сметка: Банка: Юробанк България АД Сметка: BG13BPBI81701600012216 Банков код: BPBIBGSF Старата банкова сметка с IBAN: BG21PIRB80731600012216 ще бъде активна до 16.11.2019г, след което ще бъде закрита.

Изменения в Наредба Н-18

Във връзка с измененията на Наредба № Н-18 от 2006 г. обн. в Държавен вестник брой 80/ 28.9.2018 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Ви информираме, че имаме нов модул Продажби АС Sales – лицензиран в списъка на НАП под номер 239. В момента се провеждат тестове с новите фискални принтери и касови апарати. Към момента работим с фискални устройства на Eltrade,Datecs и Daisy. Цената можете данамерите в нашата ценова листа.

Активационни ключове за ASWin

Уважаеми клиенти, считано от 01.09.2018 г. се прекратява издаването на активационни ключове за ПП ASWin. Клиентите, които имат договор за AС2012, могат да конвертират своите дании, за целта може да се изтегли следният помощен файл от тук.

Можете да се обърнете и към служителите централния офис или към нашите дистрибутори. За клиенти, които имат желание да подпишат договор за новият продукт АС2012 предлагаме отстъпки от цената за конвертиране.

Промени в ДДС от 01.01.2016г.

Съгласно изменения в ППЗДДС са отразени промените в дневник за продажбите и справка-декларация за ДДС, за данъчни периоди след януари 2016 г., както следва:
– наименованието на колона 12 от дневник за продажбите “Начислен ДДС за доставки по к. 11” се заменя с “Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи”;
– наименованието на колона 16 от дневник за продажбите “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи” се заменя с “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди”;
– наименованието на клетка 23 от справка-декларацията за ДДС се изменя на “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди****”.
Повече информация, можете да получите от тук.

Актуализация на АС2012 можете да изтеглите от тук.

Дълготрайни активи в БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Съгласно Чл. 65 от ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО в сила от 01.01.2016 Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г – Амортизациите в бюджетните предприятия се начисляват въз основа на акт на Министерския съвет. Чл. 64. гласи, че за отчитането на определени стопански операции, активи и пасиви на бюджетните предприятия министърът на финансите може да определя условия и ред на документиране, форма и реквизити на счетоводните документи, които са задължителни за прилагане. След публикуване на указания на Министерство на финансите ще Ви предоставим модул „Дълготрайни активи” към АС2012 с възможност за начисляване на амортизации, инвентаризации на ДА, справки. Въвеждане на данни в Модул „ Дълготрайни активи” може да става ръчно или чрез конвертиране на данни от excel или старо приложение DA07

Клиентите за нас

Алгос търси партньори и дистрибутори за разпространение на своите софтуерни продукти на територията на гр. София и цялата страна. Разпространението на продуктите не изисква първоначална инвестиция от дистрибутора, но наличието на опит в областта на Счетоводството и ТРЗ ще са необходими за успешната работа.