Складова програма

РАЗПОЛАГАТЕ С ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИЯТ БИЗНЕС

 

Следете няколко обекта
Дефинирайте неограничен брой обекти, за да моможете лесно да проследявате стоките и движенията в различните обекти.

Разполагате с детайлна информация

Видимост до всичките артикули с детайли за мярка, разфасофки, цени , максимален и минимален запас.Всеки продукт може да бъде добавян, редактиран или изтриван.

Разполагайте с информация за клиенти и доставчици

Извършвайте операциите с лекота

Подобрете котрола и проследяването на складовите процеси и проследяване на движението на стоките.

Записвайте,проследяваайте и управлявайте на цялостната организация по доставка на материалните запаси

Изписвайте по средни цени, първа входяща-първа изходяща и последна входяща първа изходяща

Издавайте различни документи

Създавайте стокови (складови) разписки и други документи, който можете да настройвате спрямо вашите изисквания за наименование на документа.

 

Инвентаризация

Извършвайте проверка на количествата в складовите обекти и отпечатвайте инвентаризационни описи.

Издавайте фактури

Издавайте различни видове фактури, дебитни и кредитни известия. Определяйте сами макета на фактурата (да добавйте или премахвате колони; задавайте формули), както и вида на шаблона за печат.Купувайте и продавайте в различни валути.

Справки и анализи

Оборотна ведомост на стоките (мат

ериалите) за произволен период.Проверявайте количествата на стоките чрез Картон на стока (материал) за произволен период. предоставя подробен консолидиран отчет за движението на избран артикул за определен период – в количествено и стойностно изражение

Справки по минимални и максимални количества, залежали стоки.

Получавайте детайлен анализ на реализацията – по клиенти и стоки (АВС анализи)

Други възможности

  • Настройваеми документи и отчети
  • Настройваеми филтри за търсене
  • Следене на плащанията
  • Проследяване по партиди