Софтуерни решения, подходящи за всеки бизнес

Продукти

Разработваме качествени продукти в помощ на бизнеса

Счетоводство

АС2012 е решение за цялостна автоматизация на оперативната счетоводна отчетност на фирмата. Отговаря на маждународните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на Закона за счетоводство на България и неговите тълкователни нормативни документи.

Склад

Складова програма имаща за цел да обслужи процесите протичащи в складовите помещения. Приложението му е както в специализирани складови стопанства така и в различните типове складове в производствени предприятия, в складове на магазини и заведения и други.

Банкови документи

BankDoks – попълване и печат на банкови документи (включително платежно нареждане за разплащане с бюджета) .Съхранява данните от печатаните документи и целите документи и генерира произволни справки върху тях. Често попълвани документи могат за се запишат и да се ползват за повторно отпечатване.

Опознай бизнесa си в детайли
25 години правим удивителни продукти за да улесним Вашият ден

Ние вярваме, че софтуерът трябва да Ви помага да минимизирате рисковете и разходите и да подобрите възможностите си за развитие.Подходящото софтуерно решение за Вас е от съществено значение за да продължавате в правилната посока към желаният успех. За да постигнете целите си е важно да имате видимост над всички сфери и дейности, за да взимате правилните решения.Начинът по който Ви помагаме е като Ви осигуряваме необходимата информация и инструменти за извършване на ежедневни операции и анализи на управленско ниво, чрез добре проектирани, удобни за използване софтуерни решения.Нашите решения са доказали ефективност във фирми учреждения с разнороден тип дейност:финансови,бюджетни,търговски строителни,производствени и др.

  • Качество

    Не ни удовлетворява нещо по-малко от отлично качество, което ще ви осигури един по-приятен работен ден.Вярваме в простите решения, не сложните и Ви гарантираме работа без усилия.

  • Гъвкавост

    Помагаме Ви да се адаптирате към бързо променящата бизнес среда.Само с няколко настройки вече можете да работите, по начин който е нужен или желаете.

  • Поддръжка

    Ние вярваме в добрите отношения с клиентите, което ни позволява да направим ежедневните им задачи лесни и удовлетворяващи.

Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client

Съобщения

Дълготрайни активи в БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Съгласно Чл. 65 от ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО в сила от 01.01.2016 Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г – Амортизациите в бюджетните предприятия се начисляват въз основа на акт на Министерския съвет. Чл. 64. гласи, че за отчитането на определени стопански операции, активи и пасиви на бюджетните предприятия министърът на финансите може да определя условия и ред на документиране, форма и реквизити на счетоводните документи, които са задължителни за прилагане. След публикуване на указания на Министерство на финансите ще Ви предоставим модул „Дълготрайни активи” към АС2012 с възможност за начисляване на амортизации, инвентаризации на ДА, справки. Въвеждане на данни в Модул „ Дълготрайни активи” може да става ръчно или чрез конвертиране на данни от excel или старо приложение DA07

Стари Продукти

Уведомяваме нашите клиенти, че спираме поддръжката на продуктите АSWIN,INV,Склад (до 3 ,1версия), ДА07. Лицензни ключове за тях ще се предоставят до 30.06.2016 г., с възможност за конвертиране на данни за приключени години. След 30.06.2016 г. цена за един лицензен ключ е 24 лв. с ДДС.За клиенти на АС2012 услугата е безплатна.

Промени в ДДС от 01.01.2016г.

Съгласно изменения в ППЗДДС са отразени промените в дневник за продажбите и справка-декларация за ДДС, за данъчни периоди след януари 2016 г., както следва:
– наименованието на колона 12 от дневник за продажбите “Начислен ДДС за доставки по к. 11” се заменя с “Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи”;
– наименованието на колона 16 от дневник за продажбите “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи” се заменя с “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди”;
– наименованието на клетка 23 от справка-декларацията за ДДС се изменя на “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди****”.
Повече информация, можете да получите от тук.

Актуализация на АС2012 можете да изтеглите от тук.

Съкратено работно време

Уважаеми клиенти, поради профилактика на офис сградата, днес 29.05.2017 г. работното ни време ще бъде до 16:30. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Клиентите за нас

Алгос търси партньори и дистрибутори за разпространение на своите софтуерни продукти на територията на гр. София и цялата страна. Разпространението на продуктите не изисква първоначална инвестиция от дистрибутора, но наличието на опит в областта на Счетоводството и ТРЗ ще са необходими за успешната работа.

Последно от блога

Връзка с нас

Login