Софтуерни решения, подходящи за всеки бизнес

Продукти

Разработваме качествени продукти в помощ на бизнеса

Счетоводство

АС2012 е решение за цялостна автоматизация на оперативната счетоводна отчетност на фирмата. Отговаря на маждународните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на Закона за счетоводство на България и неговите тълкователни нормативни документи.

Склад

Складова програма имаща за цел да обслужи процесите протичащи в складовите помещения. Приложението му е както в специализирани складови стопанства така и в различните типове складове в производствени предприятия, в складове на магазини и заведения и други.

Банкови документи

BankDoks – попълване и печат на банкови документи (включително платежно нареждане за разплащане с бюджета) .Съхранява данните от печатаните документи и целите документи и генерира произволни справки върху тях. Често попълвани документи могат за се запишат и да се ползват за повторно отпечатване.

Опознай бизнесa си в детайли
25 години правим удивителни продукти за да улесним Вашият ден

Ние вярваме, че софтуерът трябва да Ви помага да минимизирате рисковете и разходите и да подобрите възможностите си за развитие.Подходящото софтуерно решение за Вас е от съществено значение за да продължавате в правилната посока към желаният успех. За да постигнете целите си е важно да имате видимост над всички сфери и дейности, за да взимате правилните решения.Начинът по който Ви помагаме е като Ви осигуряваме необходимата информация и инструменти за извършване на ежедневни операции и анализи на управленско ниво, чрез добре проектирани, удобни за използване софтуерни решения.Нашите решения са доказали ефективност във фирми учреждения с разнороден тип дейност:финансови,бюджетни,търговски строителни,производствени и др.

  • Качество

    Не ни удовлетворява нещо по-малко от отлично качество, което ще ви осигури един по-приятен работен ден.Вярваме в простите решения, не сложните и Ви гарантираме работа без усилия.

  • Гъвкавост

    Помагаме Ви да се адаптирате към бързо променящата бизнес среда.Само с няколко настройки вече можете да работите, по начин който е нужен или желаете.

  • Поддръжка

    Ние вярваме в добрите отношения с клиентите, което ни позволява да направим ежедневните им задачи лесни и удовлетворяващи.

Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client

Съобщения

Промени в ДДС от 01.01.2016г.

Съгласно изменения в ППЗДДС са отразени промените в дневник за продажбите и справка-декларация за ДДС, за данъчни периоди след януари 2016 г., както следва:
– наименованието на колона 12 от дневник за продажбите “Начислен ДДС за доставки по к. 11” се заменя с “Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи”;
– наименованието на колона 16 от дневник за продажбите “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи” се заменя с “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди”;
– наименованието на клетка 23 от справка-декларацията за ДДС се изменя на “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди****”.
Повече информация, можете да получите от тук.

Актуализация на АС2012 можете да изтеглите от тук.

Дълготрайни активи в БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Съгласно Чл. 65 от ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО в сила от 01.01.2016 Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г – Амортизациите в бюджетните предприятия се начисляват въз основа на акт на Министерския съвет. Чл. 64. гласи, че за отчитането на определени стопански операции, активи и пасиви на бюджетните предприятия министърът на финансите може да определя условия и ред на документиране, форма и реквизити на счетоводните документи, които са задължителни за прилагане. След публикуване на указания на Министерство на финансите ще Ви предоставим модул „Дълготрайни активи” към АС2012 с възможност за начисляване на амортизации, инвентаризации на ДА, справки. Въвеждане на данни в Модул „ Дълготрайни активи” може да става ръчно или чрез конвертиране на данни от excel или старо приложение DA07

Клиентите за нас

Алгос търси партньори и дистрибутори за разпространение на своите софтуерни продукти на територията на гр. София и цялата страна. Разпространението на продуктите не изисква първоначална инвестиция от дистрибутора, но наличието на опит в областта на Счетоводството и ТРЗ ще са необходими за успешната работа.

Последно от блога

Login