Спънките за бизнеса при данъчните и осигурителните плащания

В края на миналата година, между Ноември и Октомври месец, БСК направи проучване – Време за плащане на данъци, което имаше за цел да проследи кои са основните спънки и проблеми за съвременния бизнес у нас, когато става въпрос за плащане на данъчни и осигурителни задължения. Оказа се, че проблемите за бизнеса съвсем не са[…]

Накратко за всички промени в Националните счетоводни стандарти

В средата на месец декември 2015 година бяха въведени промени в Националните счетоводни стандарти. Те бяха насрочени да влязат в сила от 1 януари 2016 година. На 12 януари 2016-та Министерския съвет внесе постановление за въпросните промени. Ето накратко за тях и в какво точно се състоят те:   Въведени са специализираните НСФОМСП – или[…]

Подробности относно новите положения в ЗКПО

От началото на 2016 година влязоха в сила и новите положения в Закона за корпоративното подоходно облагане. Промените касаят следните сфери: 1. Обоснованост на документално ниво, съгласно която един счетоводен разход придобива качеството на данъчна цел в случай, че е прикрепен първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството. Този документ трябва да отразява ясно и[…]

Новият Закон за счетоводството

    След като ЕС издаде своите Директива 2013/34/ЕС и Директива 2014/95/ЕС от 22.10.2014 г., българските законодатели трябваше да приемат нов Закон за счетоводството, в който да транспонират (пренесат със същото значение, но според спецификата на правната действителност, конкретно у нас в България) основните им правни норми и принципи. Така, в края на 2015 година новият[…]

Основни разяснения за ДДС в България – Фактури

В последната част от рубриката ни, свързана с общи разяснения за ДДС, ще се спрем на фактурите. Ето какво трябва да знаем относно тях в най-генерален план.  Задължително ли е издаването на фактури? Ако доставчикът е регистриран за ДДС, той е длъжен да издава фактури. Те се издават за съответната реализирана услуга или стока, както[…]

Възстановяване на данъка добавена стойност

В третата част на рубриката ни, посветена на ДДС в България, ще говорим за възстановяване на данъка добавена стойност. Какви са основанията за възстановяване на ДДС? Един календарен месец е срокът, наричан от закона данъчен период. Следователно едно данъчно задължено лице отчита своя данъчен резултат на база месец за месец. Този резултат е или внасяне[…]

Основни разяснения за ДДС в България – Част 2

Продължаваме с основните разяснения за ДДС в България и във втората част на специализираната ни рубрика. Днес започваме с регистрацията по ДДС. Ето кои са основните неща, които трябва да знаете за нея. Кой е задължен да извърши регистрация по ДДС? 1. Всяко лице, което се занимава с търговска дейност, чийто оборот надхвърля стойността от[…]

Основни разяснения за ДДС в България – Част 1

Разясняването на същността и действието на ДДС – данък добавена стойност – за България е от особено значение не само за хората, занимаващи се с бизнес, но и за всички, защото реално погледнато, всички граждани имат пряк или косвен досег с него. В тази връзка, ние решихме да ви дадем няколко лесно разбираеми и полезни[…]