Основни разяснения за ДДС в България – Фактури

В последната част от рубриката ни, свързана с общи разяснения за ДДС, ще се спрем на фактурите. Ето какво трябва да знаем относно тях в най-генерален план.  Задължително ли е издаването на фактури? Ако доставчикът е регистриран за ДДС, той е длъжен да издава фактури. Те се издават за съответната реализирана услуга или стока, както[…]

Възстановяване на данъка добавена стойност

В третата част на рубриката ни, посветена на ДДС в България, ще говорим за възстановяване на данъка добавена стойност. Какви са основанията за възстановяване на ДДС? Един календарен месец е срокът, наричан от закона данъчен период. Следователно едно данъчно задължено лице отчита своя данъчен резултат на база месец за месец. Този резултат е или внасяне[…]

Основни разяснения за ДДС в България – Част 2

Продължаваме с основните разяснения за ДДС в България и във втората част на специализираната ни рубрика. Днес започваме с регистрацията по ДДС. Ето кои са основните неща, които трябва да знаете за нея. Кой е задължен да извърши регистрация по ДДС? 1. Всяко лице, което се занимава с търговска дейност, чийто оборот надхвърля стойността от[…]