Основни разяснения за ДДС в България – Част 1

Разясняването на същността и действието на ДДС – данък добавена стойност – за България е от особено значение не само за хората, занимаващи се с бизнес, но и за всички, защото реално погледнато, всички граждани имат пряк или косвен досег с него. В тази връзка, ние решихме да ви дадем няколко лесно разбираеми и полезни[…]