Цени

Абонаментни планове за Отстъпване месечно право на ползване на AC2012 за 1 работно място:

Брой
фирми

1

2-10

11-20

21-30

31-50

51-70

71-100

101-150

Неогран. брой

Цена на месец

54 лв.

90 лв.

120 лв.

156 лв.

198 лв.

240 лв.

288 лв.

360 лв.

МРЗ

Брой фирми

1

2-10

11-20

21-30

31-50

51-70

71-100

101-150

Неограничен

Цена на месец

54 лв.

90 лв.

120 лв.

156 лв.

198 лв.

240 лв.

288 лв.

360 лв.

МРЗ

Пакетни абонаментни планове за Отстъпване месечно право на ползване на AC2012 с включени 5 ч. обслужване за 1 работно място:

Брой
фирми

1

2-10

11-20

21-30

31-50

51-70

71-100

101-150

Неогран. брой

Цена на месец

144 лв.

192 лв.

240 лв.

276 лв.

312 лв.

348 лв.

384 лв.

430 лв.

МРЗ и 1/4

Брой фирми

1

2-10

11-20

21-30

31-50

51-70

71-100

101-150

Неограничен

Цена на месец

144 лв.

192 лв.

240 лв.

276 лв.

312 лв.

348 лв.

384 лв.

430 лв.

МРЗ и 1/4

Отстъпване месечно право на ползване на AC2012 с включено пълно обслужване за до 10 фирми и 5 работни места – една минимална работна заплата за страната – МРЗ.

МРЗ – Минимална работна заплата за страната – Цена без ДДС

Всеки наш нов клиент на ФСС АС2012 /за гр. София/  получава 6 ч. безплатно обучение за работа с програмата.

При заплащане на избраният абонаментен план за 1/една/ година – 10% отстъпка.

РЕШЕНИЕ

АС2012, работещ с база данни MS SQL Server, лиценз до 10 работни места, включващ: Многофункционално счетоводно ядро, Дневници по ДДС, Модул Дълготрайни активи, Модул Каса, Модул Фактуриране, Преоценка на валута, Генератор на отчети, Автоматични статии. Обединение на данни AC2012_Union – Обединение на счетоводни записи, Дневници по ДДС, обединение на записи от Модул Каса и Модул Дълготрайни активи и извеждане на обединени справки и отчети.

9 970, 40 лв.

Модул AC Фактуриране(само за ТО, работещи с плащания по банков път), Каса или ДА /еднофирмена версия/ – абонамент за 1 година

144 лв.

Модул AC Фактуриране(само за ТО, работещи с плащания по банков път) , Каса или ДА/многофирмена версия/- абонамент за 1 година

360 лв.

СУПТО (Софтуер за управление на продажби с връзка с ФУ) – абонамент за 1 година на работно място.

288 лв.

Добавяне на работни места:

Добавяне 1 работно място (до 20 текущи работни места)

10 % от цената на избрания план

 Добавяне 1 работно място (над 20 текущи работни места

5 % от цената на избрания план

Добавяне на фирми над бройката в избраният абонаментен план:

1. Преминаване към следващ абонаментен план

2. Заплащане/еднократно/ за 1 /една фирма/ за месеците, в които активно се работи, до края на календарната година

6 лв. /на месец

УСЛУГА

Системна помощ по телефона / на започнат час/

36 лв.

Системна помощ чрез отдалечена връзка / на започнат час/

48 лв.

Системна помощ на място при клиента/ на започнат час/

96 лв.

Системна помощ чрез отдалечена връзка от програмист/ на започнат час/

96 лв.

Конвертиране на данни от ASWin към АС2012 / на година, на фирма/

120 лв.

Услуги за клиенти извън София се доплащат както следва:

До 50 км: + стойността на 2 часа системна помощ

192 лв.

До 100 км: + стойността на 3 часа системна помощ

288 лв.

Над 100 км: + стойността на 4 часа системна помощ

384 лв.

Допълнителни програмни разработки / на час /

120 лв.

Обявените цени са с включен ДДС – с изключение на цената – Минимална Работна Заплата

Цените са валидни от 01.10.2018 г.

Продуктите се получават след ефективно плащане в брой или по банкова сметка:

Банка: Юробанк България АД
Сметка: BG13BPBI81701600012216
Банков код: 
BPBIBGSF

 


Препоръчителни хардуерни изисквания за работните станции за работа с AC2012

 • Процесор: две или повече ядра
 • Памет: минимум 4 GB
 • Дисково пространство: минимум 320 GB HDD
 • Мрежова карта: Lan 100/1000
 • Монитор: минимум 17’’ Flat panel monitor
 • Клавиатура
 • Мишка
 • Операционна система: Windows XP SP3 или по-висока версия
Системни изисквания за работа с AC2012 – сървър
 • Процесор:Intel Xeon с две или повече ядра
 • Памет: минимум 8 GB
 • Дисково пространство: минимум 1 TB HDD
 • Мрежова карта: Lan 100/1000
 • Операционна система: Windows Server 2003 или по-висока версия
  *за малки и средни фирми може да се използва безплатната версия Express Edition с ограничение на базите до 4 GB
 •  Препоръчителни минимални изисквания за 10 работни места при средна натовареност
Изисквания за MS SQL Server

 AС2012

Абонаментни планове за Отстъпване месечно право на ползване на AC2012 за 1 работно място:

Брой фирми

 1
 2 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 50 51 – 70 71 – 100 101 – 150 Неограничен бр.

цена на месец

 

54 лв.

 

90 лв.

 

120 лв.

 

156 лв.

 

198 лв.

 

240 лв.

 

288 лв.

 

360 лв.

 

МРЗ

Пакетни абонаментни планове за Отстъпване месечно право на ползване на AC2012 с включени 5 ч. обслужване за 1 работно място:

Брой фирми

 1
 2 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 50 51 – 70 71 – 100 101 – 150 Неограничен бр.

цена на месец

 

144 лв.

 

192 лв.

 

240 лв.

 

276 лв.

 

312 лв.

 

348 лв.

 

384 лв.

 

430 лв.

 

МРЗ и 1/4

Отстъпване месечно право на ползване на AC2012 с включено пълно обслужване за до 10 фирми и 5 работни места – една минимална работна заплата за страната – МРЗ.

МРЗ – Минимална работна заплата за страната – Цена без ДДС

Всеки наш нов клиент на ФСС АС2012 /за гр. София/  получава 6 ч. безплатно обучение за работа с програмата.

При заплащане на избраният абонаментен план за 1/една/ година – 10% отстъпка.

 РЕШЕНИЕ 
 АС2012, работещ с база данни MS SQL Server, лиценз до 10 работни места, включващ: Многофункционално счетоводно ядро, Дневници по ДДС, Модул Дълготрайни активи, Модул Каса, Модул Фактуриране, Преоценка на валута, Генератор на отчети, Автоматични статии. Обединение на данни AC2012_Union – Обединение на счетоводни записи, Дневници по ДДС, обединение на записи от Модул Каса и Модул Дълготрайни активи и извеждане на обединени справки и отчети.9970,40 лв.
Модул AC Фактуриране(само за ТО, работещи с плащания по банков път), Каса или ДА /еднофирмена версия/ – абонамент за 1 година144 лв.
Модул AC Фактуриране(само за ТО, работещи с плащания по банков път) , Каса или ДА/многофирмена версия/- абонамент за 1 година360 лв.
СУПТО (Софтуер за управление на продажби с връзка с ФУ) – абонамент за 1 година на работно място288 лв.
 Добавяне на работни места: 
 Добавяне 1 работно място (до 20 текущи работни места) 10 % от цената на избрания план
 Добавяне 1 работно място (над 20 текущи работни места) 5 % от цената на избрания план
 Добавяне на фирми над бройката в избраният абонаментен план: 
 1. Преминаване към следващ абонаментен план 
 2. Заплащане/еднократно/ за 1 /една фирма/ за месеците, в които активно се работи, до края на календарната година6 лв. /на месец
 УСЛУГА 
Системна помощ по телефона / на започнат час/ 36 лв.
 Системна помощ чрез отдалечена връзка / на започнат час/48 лв.
Системна помощ на място при клиента/ на започнат час/96 лв.
 Системна помощ чрез отдалечена връзка от програмист/ на започнат час/96 лв.
Конвертиране на данни от ASWin към АС2012 / на година, на фирма/120 лв.
Услуги за клиенти извън София се доплащат както следва: 
До 50 км: + стойността на 2 часа системна помощ192 лв.
До 100 км: + стойността на 3 часа системна помощ288 лв.
Над 100 км: + стойността на 4 часа системна помощ384 лв.
Допълнителни програмни разработки / на час /120 лв.

 

Обявените цени са с включен ДДС – с изключение на цената – Минимална Работна Заплата

Цените са валидни от 01.10.2018 г.


SA Складова програма

OЧАКВАЙТЕ СКОРО…


 

BD BankDocs                                            СВАЛИ БЕЗПЛАТНО


Продуктите се получават след ефективно плащане в брой или по банкова сметка:

Банка: Юробанк България АД
Сметка: BG13BPBI81701600012216
Банков код:
BPBIBGSF


Препоръчителни хардуерни изисквания за работните станции за работа с AC2012

 • Процесор: две или повече ядра
 • Памет: минимум 4 GB
 • Дисково пространство: минимум 320 GB HDD
 • Мрежова карта: Lan 100/1000
 • Монитор: минимум 17’’ Flat panel monitor
 • Клавиатура
 • Мишка
 • Операционна система: Windows XP SP3 или по-висока версия
Системни изисквания за работа с AC2012 – сървър
 • Процесор:Intel Xeon с две или повече ядра
 • Памет: минимум 8 GB
 • Дисково пространство: минимум 1 TB HDD
 • Мрежова карта: Lan 100/1000
 • Операционна система: Windows Server 2003 или по-висока версия
  *за малки и средни фирми може да се използва безплатната версия Express Edition с ограничение на базите до 4 GB
 •  Препоръчителни минимални изисквания за 10 работни места при средна натовареност
Изисквания за MS SQL Server