Стари версии

Актуализации на старите продукти на фирма Алгос.
Внимание!!! Файловете за сваляне са само актуализации. Преди това продуктът трябва да е инсталиран на компютъра.

Продукт

Описание

Изтегляне

AC2007

AC2007 за Уиндоус с MS Office 2007 или MS Office 2010

AC2007

AC2007 за Уиндоус с MS Office 2007 или MS Office 2010

AsWin 14.0

Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2003 (или по-стара версия). Съобразена с промените във връзка с приемането на Хърватска в Европейския съюз.

AsWin 14.0

Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2007 (или по-нова версия). Съобразена с промените във връзка с приемането на Хърватска в Европейския съюз.

AsWin 13.0

Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2003 (или по-стара версия). Съобразенa с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ Брой 20, 28.02.2013 г.

AsWin 13.0

Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2007 (или по-нова версия). Съобразена с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ Брой 20, 28.02.2013 г.

AsWin 12.0

Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2003 (или по-стара версия). Съобразенa с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ бр. 16 от 24.02.2012 г.

AsWin 12.0

Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2007 (или по-нова версия). Съобразена с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ бр. 16 от 24.02.2012 г.

AsWin 11.0

Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Съобразен с промените в Правилника за прилагане ЗДДС в сила от 01.02.2011.

AsWin 11.0

Версия на AsWin 11, работеща с Windows 98. Инсталира се само ако има проблеми с компонентите под Windows 98 или с експорта към MS Excel (Експортира само към версии не по-нови от MS Excel 2003).

AsWin 10.0

Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС (Съобразен с промените в ЗДДС от 2010Помощ за актуализацията! Променено 01.02.2010 сваляне на AsWin10 като архив

AsWin 8.0

Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС (Съобразен с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, СС № 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, в сила от 01.01.2008)

AsWin 7.0

Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС (Съобразен с промените в ЗДДС от 2007)
Помощ за актуализацията!
Променено 07.01.2009

AC Invoice 9.0

AC Фактуриране 9.0

AC Invoice 8.0

AC Фактуриране 8.0

AC Invoice 6.0

АС Фактуриране 6.0 (Актуализация, съобразена с промените в ЗДДС от 2006 и с въвеждането на IBAN номерата за банковите сметки)

AS-DA 7.0

Актуализация на модул АС Дълготрайни активи 7.0 (съответствие с чл. 58 от ЗКПО)

AS-DA 7.0 за офис 2007

Актуализация на модул АС Дълготрайни активи 7.0 за офис 2007 и по-нова версия.

AS-DA 5.0

Актуализация на АС Дълготрайни активи 5.0
(към AsWin версия от 1 до 4)

AS-DA 4.0

Актуализация на АС Дълготрайни активи 4.0 (С включен ДАПл)

BankDocs 6.0
BankDocs 6.5
PB

Актуализация на АС Банкови документи 6.0

Актуализация на АС Банкови документи 6.5

AS-Sklad 3.1

Актуализация на Склад – добавена връзка към AC2012

AS-Sklad 3.0

Актуализация на Склад (за MS Office 2003 или по-ранна версия)

AS-Sklad 3.0

Актуализация на Склад (за MS Office 2007 или по-нова версия)

AS-Sklad 2.0

Актуализация на Склад (за MS Office 2003 или по-ранна версия)

AS-Sklad 2.0

Актуализация на Склад (за MS Office 2007 или по-нова версия)

TU

Обединена оборотка

AS-Cash 4.1

Актуализация на АС Каса 4.1

UpdatеCloseAcc

Актуализация на схемите за приключване

Изтегляне, Стари версии

Актуализации на старите продукти на фирма Алгос.

Внимание!!! Файловете за сваляне са само актуализации. Преди това продуктът трябва да е инсталиран на компютъра.

Продукт

Описание

Сваляне

AC2007AC2007 за Уиндоус с MS Office 2007 или MS Office 2010сваляне
AC2007AC2007 за Уиндоус с MS Office 2007 или MS Office 2010сваляне
AsWin 14.0Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2003 (или по-стара версия). Съобразена с промените във връзка с приемането на Хърватска в Европейския съюз.сваляне
AsWin 14.0Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2007 (или по-нова версия). Съобразена с промените във връзка с приемането на Хърватска в Европейския съюз.сваляне
AsWin 13.0Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2003 (или по-стара версия). Съобразенa с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ Брой 20, 28.02.2013 г.сваляне
AsWin 13.0Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2007 (или по-нова версия). Съобразена с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ Брой 20, 28.02.2013 г.сваляне
AsWin 12.0Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2003 (или по-стара версия). Съобразенa с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ бр. 16 от 24.02.2012 г.сваляне
AsWin 12.0Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2007 (или по-нова версия). Съобразена с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ бр. 16 от 24.02.2012 г.сваляне
AsWin 11.0Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Съобразен с промените в Правилника за прилагане ЗДДС в сила от 01.02.2011.сваляне
AsWin 11.0Версия на AsWin 11, работеща с Windows 98. Инсталира се само ако има проблеми с компонентите под Windows 98 или с експорта към MS Excel (Експортира само към версии не по-нови от MS Excel 2003).сваляне
AsWin 10.0Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС (Съобразен с промените в ЗДДС от 2010) Помощ за актуализацията! Променено 01.02.2010 сваляне на AsWin10 като архивсваляне
AsWin 8.0Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС (Съобразен с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, СС № 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, в сила от 01.01.2008)сваляне
AsWin 7.0Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС (Съобразен с промените в ЗДДС от 2007)
Помощ за актуализацията!
Променено 07.01.2009
сваляне
AC Invoice 9.0AC Фактуриране 9.0сваляне
AC Invoice 8.0AC Фактуриране 8.0сваляне
AC Invoice 6.0АС Фактуриране 6.0 (Актуализация, съобразена с промените в ЗДДС от 2006 и с въвеждането на IBAN номерата за банковите сметки)сваляне
AS-DA 7.0Актуализация на модул АС Дълготрайни активи 7.0 (съответствие с чл. 58 от ЗКПО)сваляне
AS-DA 7.0 за офис 2007Актуализация на модул АС Дълготрайни активи 7.0 за офис 2007 и по-нова версия.сваляне
AS-DA 5.0Актуализация на АС Дълготрайни активи 5.0 (към AsWin версия от 1 до 4)сваляне
AS-DA 4.0Актуализация на АС Дълготрайни активи 4.0 (С включен ДАПл)сваляне
BankDocs 6.0
BankDocs 6.5 PB
Актуализация на АС Банкови документи 6.5сваляне
сваляне
AS-Sklad 3.1Актуализация на Склад – добавена връзка към AC2012сваляне
AS-Sklad 3.0Актуализация на Склад (за MS Office 2003 или по-ранна версия)сваляне
AS-Sklad 3.0Актуализация на Склад (за MS Office 2007 или по-нова версия)сваляне
AS-Sklad 2.0Актуализация на Склад (за MS Office 2003 или по-ранна версия)сваляне
AS-Sklad 2.0Актуализация на Склад (за MS Office 2007 или по-нова версия)сваляне
TUОбединена обороткасваляне
AS-Cash 4.1Актуализация на АС Каса 4.1сваляне
UpdatеCloseAccАктуализация на схемите за приключванесваляне