Кариери

Консултант счетоводен софтуер

Алгос ООД е българска софтуерна компания, която повече от 25 години развива комплексна дейност в сферата на икономическия софтуер както и допълнителни собствени разработки.

Поради увеличеното търсене на нашия финансово-счетоводен софтуер АС2012, се нуждаем от още специалисти – консултанти по поддръжка и внедряване на икономически софтуер.

 

Изисквания:

–   висше образование – предимство е в областта счетоводство или финанси;

–   стаж – минимум  1 година като икономист, счетоводител или придобит опит при внедряване и поддръжка на счетоводен софтуер;

–   добро познаване на Excel;

–   опит в работа с клиенти;

–   желание и умения за бързо придобиване и споделяне на знания;

–   компютърна грамотност;

–   комуникативни умения;

–   умение за работа в екип.

За предимство се счита

–   опит във внедряване на складов/счетоводен софтуер;

–   образование в областите: информационни технологии, компютърни науки, икономика и счетоводство;

–   познания или опит в сферата на бюджетното счетоводство;

–   познания или опит с ФСС АС2012.

 

Отговорности:

–   конфигуриране и настройки  на софтуера;

–   създаване и тестване на работни сценарии;

–   поддръжка на внедрени решения;

–   да се анализират клиентските изисквания към бизнес софтуера и да се предлагат адекватни решения;

–   да провежда внедряване и обучение на място при потребителите за работа със софтуера;

–   внедряване и поддръжка на софтуерния продукт;

–   обучение на клиента за работа със съответния софтуер;

–   анализ на възникнал при клиента проблем и предприемане на подходящи действия за отстраняването му;

–   познаване на нормативната уредба.

 

Компанията предлага:

–   работа в динамична и интересна среда;

–   трудов договор;

–   работа в позитивен и сплотен екип;

–   много добри условия на труд;

–   вътрешнофирмени мероприятия и обучения;

–   служебен телефон;

–   възможност да сте част от екипа на малка софтуерна фирма с отлична репутация ;

–   запознаване с търговските практики в различни браншове;

–   предизвикателства в решаване на нестандартни клиентски казуси;

–   възможност за личностно израстване и усъвършенстване на търговските умения;

–   професионално обучение според личния потенциал и нужди на компанията;

–   участие в разнообразни, интересни и предизвикателни проекти в различни сфери на икономиката;

–   заплащане, обвързано с индивидуалното представяне.

 

 

Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете автобиография на office@algos.bg. Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.