За нас

Фирма АЛГОС е основана през 1990 г. с предмет на дейност изключително разработване и разпространяване на икономически софтуер. Президент на фирма е г-н Иван Тракийски – разработчик и един от проектантите на първата у нас компютърна система за счетоводна отчетност. В началото на 1991 година АЛГОС предлага на пазара програмния продукт за двустранно счетоводство АС-91. От 1991 г. до днес са реализирани няколко нови версии на продукта. От началото на 2001 г. година се предлагат продуктите под Windows – ASWin, АлгосСклад и АлгосФактуриране, покриващи необходимостта от автоматизиране на всички дейности съпътстващи счетоводната отчетност. От 2007 година на пазара се предлага и новият продукт AC2007, финансово-счетоводен софтуер, работещ с бази данни MS SQL Server.2012 година е обновен и вече се предлага АС2012.

 


Присъствие на фирмата на българския пазар:

Bulgaria

Всички продукти са съобразени с действащото законодателство и всички нормативни промени своевременно се отразяват в тях. За целта фирмата поддържа редовни контакти с министерство на финансите и Националния осигурителен институт. Във фирмата работят високо квалифицирани специалисти: математици, инженери, софтуерни специалисти и икономисти, осигуряващи непрекъснатото обслужване на клиентите на територията на столицата, а още над 30 дистрибутори покриват обслужването на продуктите на територията на цялата страна.


 Наши партньори:

  Омега Тим

Решения за работна заплата,човешки ресурси и хонорари.

erp

Бизнес софтуер ERP и CRM решения.