Цени

 AС2012

 

Абонаментни планове за Отстъпване месечно право на ползване на AC2012:

1 фирма
48 лв./мес.
1 фирма
1 работно място
обслужване по мейл
допълнителна фирма - 6 лв.
 
от 2 до 10 фирми
84 лв./мес.
10 фирми
1 работно място
обслужване по мейл
допълнителна фирма - 6 лв.
 
от 11 до 20 фирми
108 лв./мес.
20 фирми
1 работно място
обслужване по мейл
допълнителна фирма - 6 лв.
 
20+ фирми
144 + лв./мес.
20+ фирми
1 работно място
обслужване по мейл
допълнителна фирма - 6 лв.
 

Пакетни абонаментни планове за Отстъпване месечно право на ползване на AC2012 с включено обслужване:

Еднофирмен
84 лв./месец
1 фирма
1 работно място
обслужване по мейл
обслужване до 5 ч./мес:
- по телефон
- чрез отдалечена поддръжка
 
до 10 фирми
156 лв/месец
10 фирми
1 работно място
обслужване по мейл
обслужване до 5 ч./мес:
- по телефон
- чрез отдалечена поддръжка
 
до 20 фирми
180 лв. / месец
20 фирми
1 работно място
обслужване по мейл
обслужване до 5 ч./мес:
- по телефон
- чрез отдалечена поддръжка
 
Пълен пакет
Мин. работна заплата / месец
1 фирма
5 работни места
обслужване по мейл
обслужване:
- по телефон
- чрез отдалечена поддръжка
- посещения на място

Всеки наш нов клиент получава 6 ч. безплатно обучение за работа с програмата.

РЕШЕНИЕ ЦЕНА
АС2012, работещ с база данни MS SQL Server, лиценз до 10 работни места, включващ: Многофункционално счетоводно ядро, Дневници по ДДС, Модул Дълготрайни активи, Модул Каса, Модул Фактуриране, Преоценка на валута, Генератор на отчети, Автоматични статии. Обединение на данни AC2012_Union – Обединение на счетоводни записи, Дневници по ДДС, обединение на записи от Модул Каса и Модул Дълготрайни активи и извеждане на обединени справки и отчети. 9970,40 лв.
Фактуриране
100 лв.
 ФУНКЦИЯ ЦЕНА
Добавяне 1 работно място 10 % от цената на избрания план
Добавяне 1 фирма (на започнат месец) 6 лв.
УСЛУГА ЦЕНА
 Системна помощ чрез отдалечена връзка / на започнат час/ 48 лв.
Системна помощ по телефона / на започнат час/ 36 лв.
Системна помощ на място при клиента/ на започнат час/ 96 лв.
 Персонални доработки по договаряне

Конвертиране на данни от ASWin към АС2012

(на година на фирма)

120 лв.
Услуги за клиенти извън София се доплащат както следва:
До 50 км: + стойността на 1 час системна помощ 96.00 лв.
До 100 км: + стойността на 2 часа системна помощ 192 лв.
Над 100 км: + стойността на 3 часа системна помощ 288 лв.

 

Обявените цени са с включен ДДС


 

SA Складова програма

OЧАКВАЙТЕ СКОРО…

 


 

BD BankDocs                                            СВАЛИ БЕЗПЛАТНО

 

 


 

Продуктите се получават след ефективно плащане в брой или по банкова сметка:
Пиреос България АД, кл. София 4 Иван Вазов, (BIC) PIRBBGSF, (IBAN) BG21PIRB80731600012216


Препоръчителни хардуерни изисквания за работните станции за работа с AC2012

 • Процесор: две или повече ядра
 • Памет: минимум 4 GB
 • Дисково пространство: минимум 320 GB HDD
 • Мрежова карта: Lan 100/1000
 • Монитор: минимум 17’’ Flat panel monitor
 • Клавиатура
 • Мишка
 • Операционна система: Windows XP 3 или по-висока версия
Системни изисквания за работа с AC2012 – сървър
 • Процесор:Intel Xeon с две или повече ядра
 • Памет: минимум 8 GB
 • Дисково пространство: минимум 1 TB HDD
 • Мрежова карта: Lan 100/1000
 • Операционна система: Windows Server 2005 ++
  *за малки и средни фирми може да се използва безплатната версия Express Edition с ограничение на базите до 4 GB
Изисквания за MS SQL Server