Цени

 AС2012

 

Абонаментни планове за Отстъпване месечно право на ползване на AC2012 за 1 работно място:

Брой фирми

1
2 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 50 51 – 70 71 – 100 101 – 150 150+

цена на месец

48 лв.

84 лв.

108 лв.

144 лв.

180 лв.

216 лв.

264 лв.

300 лв.

360+

 

Пакетни абонаментни планове за Отстъпване месечно право на ползване на AC2012 с включени 5 ч. обслужване за 1 работно място:

Брой фирми

1
2 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 50 51 – 70 71 – 100 101 – 150 150+

цена на месец

84 лв.

156 лв.

180 лв.

216 лв.

252 лв.

276 лв.

336 лв.

360 лв.

408+

 

Пакетни абонаментни планове за Отстъпване месечно право на ползване на AC2012 с включено пълно обслужване за до 5 работни места:

Брой фирми

1
2 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 50 51 – 70 71 – 100 101 – 150 150+

цена на месец

МРЗ

МРЗ

МРЗ

МРЗ

МРЗ

МРЗ и 1/2

МРЗ и 1/2

МРЗ и 1/2

2 МРЗ

МРЗ – Минимална работна заплата за страната – Цена без ДДС

Всеки наш нов клиент на ФСС АС2012 /за гр. София/  получава 6 ч. безплатно обучение за работа с програмата.

При заплащане на избраният абонаментен план за 1/една/ година – 10% отстъпка.

 

 РЕШЕНИЕ
 АС2012, работещ с база данни MS SQL Server, лиценз до 10 работни места, включващ: Многофункционално счетоводно ядро, Дневници по ДДС, Модул Дълготрайни активи, Модул Каса, Модул Фактуриране, Преоценка на валута, Генератор на отчети, Автоматични статии. Обединение на данни AC2012_Union – Обединение на счетоводни записи, Дневници по ДДС, обединение на записи от Модул Каса и Модул Дълготрайни активи и извеждане на обединени справки и отчети. 9970,40 лв.
AC Фактуриране /еднофирмена версия/ – абонамент за 1 година 120 лв.
AC Фактуриране /многофирмена версия/- абонамент за 1 година 360 лв.
 Добавяне на работни места:
 Добавяне 1 работно място (до 20 текущи работни места)  10 % от цената на избрания план
 Добавяне 1 работно място (над 20 текущи работни места)  5 % от цената на избрания план
 Добавяне на фирми над бройката в избраният абонаментен план:
 1. Преминаване към следващ абонаментен план
 2. Заплащане/еднократно/ за 1 /една фирма/ за месеците, в които активно се работи, до края на календарната година 6 лв. /на месец
 УСЛУГА
Системна помощ по телефона / на започнат час/  36 лв.
 Системна помощ чрез отдалечена връзка / на започнат час/ 48 лв.
Системна помощ на място при клиента/ на започнат час/ 96 лв.
Услуги за клиенти извън София се доплащат както следва:
До 50 км: + стойността на 2 часа системна помощ 192 лв.
До 100 км: + стойността на 3 часа системна помощ 288 лв.
Над 100 км: + стойността на 4 часа системна помощ 384 лв.
Допълнителни програмни разработки / на час / 120 лв.

 

Обявените цени са с включен ДДС – с изключение на цената – Минимална Работна Заплата

Цените са валидни от 01.02.2017 г.


SA Складова програма

OЧАКВАЙТЕ СКОРО…


 

BD BankDocs                                            СВАЛИ БЕЗПЛАТНО

 

 


 

Продуктите се получават след ефективно плащане в брой или по банкова сметка:
Пиреос България АД, кл. София 4 Иван Вазов, (BIC) PIRBBGSF, (IBAN) BG21PIRB80731600012216


Препоръчителни хардуерни изисквания за работните станции за работа с AC2012

 • Процесор: две или повече ядра
 • Памет: минимум 4 GB
 • Дисково пространство: минимум 320 GB HDD
 • Мрежова карта: Lan 100/1000
 • Монитор: минимум 17’’ Flat panel monitor
 • Клавиатура
 • Мишка
 • Операционна система: Windows XP 3 или по-висока версия
Системни изисквания за работа с AC2012 – сървър
 • Процесор:Intel Xeon с две или повече ядра
 • Памет: минимум 8 GB
 • Дисково пространство: минимум 1 TB HDD
 • Мрежова карта: Lan 100/1000
 • Операционна система: Windows Server 2005 ++
  *за малки и средни фирми може да се използва безплатната версия Express Edition с ограничение на базите до 4 GB
Изисквания за MS SQL Server