Стари версии

Изтегляне, Стари версии

Актуализации на старите продукти на фирма Алгос.

Внимание!!! Файловете за сваляне са само актуализации. Преди това продуктът трябва да е инсталиран на компютъра.

Продукт

Описание

Сваляне

AC2007 AC2007 за Уиндоус с MS Office 2007 или MS Office 2010 сваляне
AC2007 AC2007 за Уиндоус с MS Office 2007 или MS Office 2010 сваляне
AsWin 14.0 Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2003 (или по-стара версия). Съобразена с промените във връзка с приемането на Хърватска в Европейския съюз. сваляне
AsWin 14.0 Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2007 (или по-нова версия). Съобразена с промените във връзка с приемането на Хърватска в Европейския съюз. сваляне
AsWin 13.0 Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2003 (или по-стара версия). Съобразенa с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ Брой 20, 28.02.2013 г. сваляне
AsWin 13.0 Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2007 (или по-нова версия). Съобразена с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ Брой 20, 28.02.2013 г. сваляне
AsWin 12.0 Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2003 (или по-стара версия). Съобразенa с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ бр. 16 от 24.02.2012 г. сваляне
AsWin 12.0 Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Работи с MS Office 2007 (или по-нова версия). Съобразена с промените в Правилника за прилагане ЗДДС, обнародван в ДВ бр. 16 от 24.02.2012 г. сваляне
AsWin 11.0 Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС. Съобразен с промените в Правилника за прилагане ЗДДС в сила от 01.02.2011. сваляне
AsWin 11.0 Версия на AsWin 11, работеща с Windows 98. Инсталира се само ако има проблеми с компонентите под Windows 98 или с експорта към MS Excel (Експортира само към версии не по-нови от MS Excel 2003). сваляне
AsWin 10.0 Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС (Съобразен с промените в ЗДДС от 2010) Помощ за актуализацията! Променено 01.02.2010 сваляне на AsWin10 като архив сваляне
AsWin 8.0 Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС (Съобразен с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, СС № 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, в сила от 01.01.2008) сваляне
AsWin 7.0 Актуализация на счетоводна програма AsWin и модул ДДС (Съобразен с промените в ЗДДС от 2007)
Помощ за актуализацията!
Променено 07.01.2009
сваляне
AC Invoice 9.0 AC Фактуриране 9.0 сваляне
AC Invoice 8.0 AC Фактуриране 8.0 сваляне
AC Invoice 6.0 АС Фактуриране 6.0 (Актуализация, съобразена с промените в ЗДДС от 2006 и с въвеждането на IBAN номерата за банковите сметки) сваляне
AS-DA 7.0 Актуализация на модул АС Дълготрайни активи 7.0 (съответствие с чл. 58 от ЗКПО) сваляне
AS-DA 7.0 за офис 2007 Актуализация на модул АС Дълготрайни активи 7.0 за офис 2007 и по-нова версия. сваляне
AS-DA 5.0 Актуализация на АС Дълготрайни активи 5.0 (към AsWin версия от 1 до 4) сваляне
AS-DA 4.0 Актуализация на АС Дълготрайни активи 4.0 (С включен ДАПл) сваляне
BankDocs 6.0
BankDocs 6.5 PB
Актуализация на АС Банкови документи 6.5 сваляне
сваляне
AS-Sklad 3.1 Актуализация на Склад – добавена връзка към AC2012 сваляне
AS-Sklad 3.0 Актуализация на Склад (за MS Office 2003 или по-ранна версия) сваляне
AS-Sklad 3.0 Актуализация на Склад (за MS Office 2007 или по-нова версия) сваляне
AS-Sklad 2.0 Актуализация на Склад (за MS Office 2003 или по-ранна версия) сваляне
AS-Sklad 2.0 Актуализация на Склад (за MS Office 2007 или по-нова версия) сваляне
TU Обединена оборотка сваляне
AS-Cash 4.1 Актуализация на АС Каса 4.1 сваляне
UpdatеCloseAcc Актуализация на схемите за приключване сваляне