Банкови документи – BankDocs

 

Попълвайте и печатайте банкови документи. Съхранявайте данните от печатаните документи и генерирайте автоматично произволни справки за тях. Записвайте често попълвани докумени  ( за данъци осигуровки и др.) и ги записвайте за повторно отпечатване.